0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار ۲ حکم پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World NBA 2K21 1x1
Russell Westbrook
۳
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۱۰
Bradley Beal
۷
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۰:۳۰
LeBron James
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۰۰:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۰۰:۵۰
James Harden
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۰۱:۱۰
LeBron James
۹
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۱:۲۰
Kobe Bryant
۹
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۰۱:۳۰
Tracy McGrady
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۱:۴۰
Damian Lillard
۶
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۲:۰۰
Kobe Bryant
۶
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۲:۲۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۲:۴۰
Russell Westbrook
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۰۲:۵۰
Damian Lillard
۱۴
۱۶
Bradley Beal
Finished
۰۳:۲۰
Kobe Bryant
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۳:۵۰
Damian Lillard
۱۳
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۴:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۶
James Harden
Finished
۰۴:۲۰
Michael Jordan
۵
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۳۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۴:۴۰
Bradley Beal
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۰۴:۵۰
James Harden
۱۱
۸
Russell Westbrook
Finished
۰۵:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Kawhi Leonard
Finished
۰۵:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۱
Damian Lillard
Finished
۰۵:۲۰
Russell Westbrook
۱۱
۹
Bradley Beal
Finished
۰۵:۵۰
Damian Lillard
۱۱
۱۳
Michael Jordan
Finished
۰۶:۰۰
James Harden
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۶:۲۰
Bradley Beal
۳
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۶:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۰۶:۴۰
Luka Doncic
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۶:۵۰
Damian Lillard
۱۱
۹
James Harden
Finished
۰۷:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۰۷:۱۰
Russell Westbrook
۹
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۷:۲۰
LeBron James
۱۱
۷
Michael Jordan
Finished
۰۷:۳۰
James Harden
۱۱
۵
Luka Doncic
Finished
۰۷:۴۰
Bradley Beal
۳
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۷:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۶
Russell Westbrook
Finished
۰۸:۰۰
LeBron James
۱۱
۳
Tracy McGrady
Finished
۰۸:۱۰
Luka Doncic
۱۲
۱۰
Damian Lillard
Finished
۰۸:۲۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۸:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۹
Russell Westbrook
Finished
۰۸:۴۰
Tracy McGrady
۱۰
۱۲
James Harden
Finished
۰۸:۵۰
Russell Westbrook
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۹:۲۰
Luka Doncic
۶
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۹:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۱۰:۰۰
Luka Doncic
۷
۱۱
James Harden
Finished
۱۰:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۱۰:۳۰
Russell Westbrook
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۱۰:۵۰
Tracy McGrady
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۱:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۹
James Harden
Finished
۱۱:۱۰
Bradley Beal
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۱۱:۲۰
Russell Westbrook
۲
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۱:۵۰
James Harden
۱۳
۱۵
Luka Doncic
Finished
۱۲:۰۰
Kobe Bryant
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۱۲:۲۰
Tracy McGrady
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۱۲:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۱۲:۵۰
LeBron James
۱۲
۳
Kobe Bryant
Finished
۱۳:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۱
Bradley Beal
Finished
۱۳:۱۰
Russell Westbrook
۶
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۳:۲۰
Damian Lillard
۳
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۱۳:۴۰
LeBron James
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۱۳:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۱۴:۱۰
Kobe Bryant
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۴:۴۰
James Harden
۸
۱۱
LeBron James
Finished
۱۴:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۱۵:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۱۵:۵۰
Bradley Beal
۹
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۱۶:۰۰
Tracy McGrady
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۱۶:۲۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۱۶:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Kobe Bryant
Finished
۱۷:۱۰
James Harden
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۷:۵۰
Michael Jordan
۱۴
۱۲
Tracy McGrady
Finished
۱۸:۰۰
Russell Westbrook
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۱۸:۱۰
Damian Lillard
۶
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۸:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۱۸:۳۰
James Harden
۷
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۱۸:۴۰
Michael Jordan
۷
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۸:۵۰
Russell Westbrook
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۹:۰۰
Damian Lillard
۵
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۹:۱۰
Bradley Beal
۱۲
۱۴
James Harden
Finished
۱۹:۲۰
LeBron James
۱۱
۷
Tracy McGrady
Finished
۱۹:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۱
Russell Westbrook
Finished
۱۹:۴۰
Russell Westbrook
۹
۱۱
Damian Lillard
Finished
۲۰:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۲۰:۵۰
Russell Westbrook
-
-
James Harden
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۰
  World NBA 2K23 Cyber League
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۱
۱۰۷
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۰:۳۰
Miami Heat (Cyber)
۱۰۴
۸۸
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۱:۱۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۲۹
۱۳۱
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۱:۵۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۱۹
۱۱۱
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۲:۳۰
Toronto Raptors (Cyber)
۷۹
۱۰۷
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۳:۱۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۹۴
۷۴
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۳:۵۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۱۳
۸۱
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۴:۳۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۷۹
۹۶
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۵:۱۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۱۱
۹۹
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۵:۵۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۷۸
۱۱۱
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۶:۳۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۰۷
۹۳
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۷:۱۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۰۴
۱۰۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۷:۵۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۰۰
۸۹
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۸:۳۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۱۰۲
۱۰۷
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۹:۱۰
Chicago Bulls (Cyber)
۸۹
۱۰۲
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۹:۵۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۱۱
۹۵
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۹۸
۱۰۸
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۱:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۰۵
۹۶
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۱:۵۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۰۷
۹۴
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۲:۳۰
Chicago Bulls (Cyber)
۸۲
۹۸
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۳:۱۰
Miami Heat (Cyber)
۱۰۳
۷۶
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۳:۵۰
Golden State Warriors (Cyber)
۷۳
۱۱۶
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۴:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۱۰
۸۲
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۱۵:۱۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۰۱
۶۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۵:۵۰
Denver Nuggets (Cyber)
۱۱۲
۱۱۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۶:۳۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۱۹
۹۱
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۷:۱۰
Golden State Warriors (Cyber)
۷۰
۱۰۴
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۷:۵۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۷۲
۹۴
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۱۸:۳۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۱۱
۱۰۴
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۹:۱۰
Utah Jazz (Cyber)
۸۱
۸۲
Phoenix Suns (Cyber)
inprogress
۱۹:۵۰
  World NBA 2K23 Cyber Championship
Miami Heat (Cyber)
۱۲۷
۱۲۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۸:۰۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۱۰
۱۱۶
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۱:۱۸
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۰۴
۸۴
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۶:۰۵
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۰۴
۱۱۳
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۷:۳۷
Miami Heat (Cyber)
۱۲۱
۱۰۹
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۷:۴۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۹۵
۹۶
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۹:۱۱
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۰۱
۸۴
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۹:۱۵
Phoenix Suns (Cyber)
۲۱
۳۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
inprogress
۲۰:۴۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۸
۲۳
Minnesota Timberwolves (Cyber)
inprogress
۲۰:۴۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۲۱
۲۱
Miami Heat (Cyber)
inprogress
۲۰:۴۷
  World Virtual E-comp Basketball (4x8 mins / OT - 4 mins)
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۸۵
۸۶
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۸:۳۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۰
۶۶
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۸:۵۰
Phoenix Suns (Cyber)
۶۴
۷۶
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۹:۱۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۹۸
۶۵
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۹:۳۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۵
۹۳
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۰:۱۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۵۱
۸۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
Golden State Warriors (Cyber)
۷۸
۸۵
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۰:۵۰
New York Knicks (Cyber)
۶۹
۸۵
Washington Wizards (Cyber)
inprogress
۱۱:۱۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۸۷
۷۵
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۱:۵۰
Orlando Magic (Cyber)
۷۵
۶۶
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۲:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۶۵
۷۵
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۳:۰۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۸۰
۷۶
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۳:۲۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۱
۶۲
New York Knicks (Cyber)
Finished
۱۳:۴۰
Denver Nuggets (Cyber)
۸۲
۷۵
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۱۴:۰۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۷۸
۵۱
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۴:۴۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۸
۶۰
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۵:۰۰
New York Knicks (Cyber)
۸۳
۷۲
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۵:۲۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۱
۶۳
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۵:۴۰
Denver Nuggets (Cyber)
۸۲
۸۴
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۶:۳۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۱
۶۵
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۶:۵۰
New York Knicks (Cyber)
۷۳
۸۶
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۱۷:۱۰
Golden State Warriors (Cyber)
۷۵
۵۶
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۷:۳۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۴
۵۵
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۱۸:۱۰
Sacramento Kings (Cyber)
۶۶
۷۳
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۸:۳۰
Denver Nuggets (Cyber)
۵۴
۷۴
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۱۸:۵۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۶
۸۵
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۱۹:۱۰
Indiana Pacers (Cyber)
۷۲
۸۷
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۹:۵۰
Phoenix Suns (Cyber)
۹۲
۸۵
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۲۰:۱۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
۱۴
۱۱
Indiana Pacers (Cyber)
inprogress
۲۱:۰۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید