0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار ۲ حکم پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Daniel Tuma
۱
۳
David Vrabec
Finished
۰۰:۰۰
Milan Klement
۳
۲
Marek Sedlak
Finished
۰۱:۳۰
Karel Brozhik
۳
۰
Milan Klement
Finished
۰۴:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۲
Michal Zahradka
Finished
۰۰:۰۰
Denis Hofman
۰
۳
Karel Brozhik
Finished
۰۲:۰۰
Tomas Dousa
۳
۱
Milan Longin
Finished
۰۲:۰۰
Mihail Trinta
۱
۳
Daniel Kouble
Finished
۰۲:۳۰
Daniel Kouble
۳
۱
Milan Longin
Finished
۰۳:۳۰
Milan Longin
۲
۲
Ondrej Kucirek
inprogress
۰۴:۳۰
Michal Cada
۲
۳
Ludek Pelikan
Finished
۰۰:۰۰
Jan Przybyla
۳
۲
Michal Raska
Finished
۰۰:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۱
Michal Zahradka
Finished
۰۰:۳۰
Milan Musil
۳
۲
Radomir Benesz
Finished
۰۰:۳۰
Kamil Novak
۳
۰
Daniel Tuma
Finished
۰۰:۳۰
Michal Raska
۳
۰
Jan Przybyla
Finished
۰۱:۰۰
David Vrabec
۲
۳
Jan Varcl Jr.
Finished
۰۱:۰۰
Ludek Pelikan
۳
۲
Milan Kruml
Finished
۰۱:۰۰
Martin Guk
۲
۳
Tomas Prosa
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Kucirek
۳
۲
Mihail Trinta
Finished
۰۱:۳۰
Marek Sedlak
۰
۳
Alesh Bayer
Finished
۰۲:۳۰
Ondrej Kucirek
۱
۳
Tomas Dousa
Finished
۰۳:۰۰
Milan Klement
۲
۳
Denis Hofman
Finished
۰۳:۰۰
Alesh Bayer
۱
۳
Karel Brozhik
Finished
۰۳:۳۰
Marek Sedlak
۳
۱
Denis Hofman
Finished
۰۴:۰۰
Mihail Trinta
۱
۳
Tomas Dousa
Finished
۰۴:۰۰
Denis Hofman
-
-
Alesh Bayer
بازی شروع نشده است
۰۵:۰۰
Tomas Dousa
-
-
Daniel Kouble
بازی شروع نشده است
۰۵:۰۰
Karel Brozhik
-
-
Marek Sedlak
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۰
Milan Longin
-
-
Mihail Trinta
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۰
  Europe TT Elite Series
Karol Wisniewski
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۲:۵۰
Aleksander Lilien
۲
۳
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۰:۴۰
Aleksander Lilien
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۰۲:۰۰
Krzysztof Kotyl
۳
۲
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۲:۱۰
Sebastian Baran
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۳:۲۰
Jaroslaw Rolak
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۰:۰۰
Jakub Glanowski
۱
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۰:۱۰
Sebastian Baran
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۰:۳۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۰:۵۰
Krzysztof Kapik
۳
۰
Michal Minda
Finished
۰۱:۰۰
Krzysztof Kotyl
۲
۳
Sebastian Baran
Finished
۰۱:۱۰
Jakub Glanowski
۳
۰
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۱:۲۰
Jaroslaw Rolak
۲
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۱:۳۵
Staszczyk Konrad
۳
۰
Michal Minda
Finished
۰۱:۴۰
Zochniak Jakub
۳
۰
Sebastian Baran
Finished
۰۱:۵۰
Grzegorz Poliniewicz
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۳۰
Zochniak Jakub
۳
۲
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۳:۰۰
Daniel Lis
۲
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۳:۱۰
Perzynski Przemyslaw
۱
۳
Damian Wojdyla
Finished
۰۳:۳۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۳:۴۰
Karol Wisniewski
۳
۲
Daniel Lis
Finished
۰۳:۵۰
Damian Wojdyla
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۰۴:۲۰
Perzynski Przemyslaw
۲
۰
Felkel Grzegorz
inprogress
۰۴:۴۰
Daniel Lis
-
-
Krzysztof Kapik
بازی شروع نشده است
۰۵:۰۰
Karol Wisniewski
-
-
Perzynski Przemyslaw
بازی شروع نشده است
۰۵:۲۰
Damian Wojdyla
-
-
Felkel Grzegorz
بازی شروع نشده است
۰۵:۴۰
  Russia Liga Pro
Vyacheslav Chernov
۲
۳
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۴:۱۵
Vladimir Eremin
۳
۱
Dmitry Bakalin
Finished
۰۱:۳۰
Evgeniy Ilyukhin
۲
۳
Alexey Uvarov
Finished
۰۲:۱۵
Alexander Serebrennikov
۳
۱
Dmitry Bakalin
Finished
۰۲:۳۰
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۳
۱
Oleg Zyuganov
Finished
۰۲:۴۵
Sergey Myagkov
۳
۱
Vladimir Eremin
Finished
۰۳:۰۰
Vladimir Eremin
۳
۱
Alexander Serebrennikov
Finished
۰۰:۰۰
Yuriy Lbov
۳
۱
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۰:۱۵
Oleg Shagarov
۲
۰
Andrey Prokhorov
Cancelled
۰۰:۱۵
Dmitry Bakalin
۳
۱
Sergey Myagkov
Finished
۰۰:۳۰
Andrey Artemov
۳
۰
Alexey Uvarov
Finished
۰۰:۴۵
Oleg Zyuganov
۳
۲
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۰:۴۵
Alexander Serebrennikov
۱
۳
Denisov Alexey
Finished
۰۱:۰۰
Andrey Prokhorov
۰
۰
Evgeniy Ilyukhin
Cancelled
۰۱:۱۵
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۳
۰
Igor Mihaylov
Finished
۰۱:۱۵
Yuriy Lbov
۰
۳
Oleg Zyuganov
Finished
۰۱:۴۵
Oleg Shagarov
۰
۳
Andrey Artemov
Finished
۰۱:۴۵
Denisov Alexey
۳
۲
Sergey Myagkov
Finished
۰۲:۰۰
Igor Mihaylov
۰
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۲:۱۵
Lopatin Sergey
۲
۳
Andrey Artemov
Finished
۰۲:۴۵
Alexey Uvarov
۳
۱
Oleg Shagarov
Finished
۰۳:۱۵
Vyacheslav Chernov
۱
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۳:۱۵
Dmitry Bakalin
۰
۳
Denisov Alexey
Finished
۰۳:۳۰
Andrey Artemov
۳
۱
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۳:۴۵
Oleg Zyuganov
۳
۱
Igor Mihaylov
Finished
۰۳:۴۵
Sergey Myagkov
۳
۰
Alexander Serebrennikov
Finished
۰۴:۰۰
Alexey Uvarov
۱
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۴:۱۵
Denisov Alexey
۳
۰
Vladimir Eremin
Finished
۰۴:۳۰
Igor Mihaylov
-
-
Yuriy Lbov
بازی شروع نشده است
۰۴:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۰
۰
Oleg Shagarov
inprogress
۰۴:۴۵
  World TT-CUP
Jez Grzegorz
۰
۳
Sebastian Sobczyk
Finished
۰۰:۰۰
Martin Boltik
۳
۱
Martin Lepka
Finished
۰۰:۲۰
Marek Kulisek
۳
۱
Filip Kopecky
Finished
۰۰:۲۵
Szymon Ciosek
۰
۳
Matachowski Bartosz
Finished
۰۰:۳۰
Jan Hendrych
۰
۳
Brozek Michal
Finished
۰۰:۵۵
Ahmed Soliman
۳
۰
Vijay Kumar
Finished
۰۲:۰۵
Wes Wang
۱
۳
Chen Jining
Finished
۰۲:۱۰
Stapor Rafal
۳
۱
Maksymilian Milos
Finished
۰۲:۳۰
Ahmed Soliman
۳
۰
Chen Jining
Finished
۰۲:۳۵
Vijay Kumar
۳
۰
Wes Wang
Finished
۰۲:۴۰
Gola Pawel
۲
۳
Jan Molenda
Finished
۰۳:۰۰
Ahmed Soliman
۰
۳
Wes Wang
Finished
۰۳:۰۵
Chen Jining
۱
۳
Vijay Kumar
Finished
۰۳:۱۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید